Branwen Davies

Prifysgol Aberystwyth : Sgriptio

Branwen Davies

Prifysgol Aberystwyth : Sgriptio

Disodli’r dramodydd - wrth i ‘ysgrifennu newydd’ ar gyfer y theatr barhau i esblygu a chroesawu amrywiol ffurfiau, a ddylai’r dramodydd gamu o’r neilltu neu addasu? 

Ar hyn o bryd, gwelir esblygiad ‘ysgrifennu newydd’ ar gyfer y theatr lle croesewir ffurfiau fel gwaith dyfeisiedig, theatr lleoliad arbennig a pherfformiadau unigol. Eir ati i wneud ymchwil ymarferol lle ysgrifennir tair drama lwyfan newydd mewn gwahanol arddulliau er mwyn ateb cwestiynau ymchwil gwahanol yn ymwneud â’r hyn a olygir gan 'ysgrifennu newydd'.  

Dyddiad Cychwyn:  1 Hydref 2011