Gwennan Gibbard

Prifysgol Bangor: Cerddoriaeth

Gwennan Gibbard

Prifysgol Bangor: Cerddoriaeth

Yn yr ymchwil hon, canolbwyntir ar agweddau penodol ar archif helaeth Dr Meredydd Evans a Phyllis Kinney.  Rhagwelir y bydd ffrwyth yr ymchwil yn sail i dri math gwahanol o gynnyrch, sef:  

1) astudiaeth ysgolheigaidd o gyfraniad y ddau i fyd cerddoriaeth werin Cymru,  

2) allbynnau cerddorol (e.e. casgliad o ganeuon gwerin anghyhoeddiedig) a fydd yn gyfrwng i ddwyn yr archif i sylw’r cyhoedd,  

3) gweithgaredd cyhoeddus (arddangosfeydd a pherfformiadau)  a fydd yn hyrwyddo’r llawysgrifau hyn a chyfraniad neilltuol y ddau a fu’n ddyfal yn eu dwyn ynghyd.   

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2019