Alpha Evans

Prifysgol Abertawe: Hanes a Chymraeg

Alpha Evans

Prifysgol Abertawe: Hanes a Chymraeg

Diwylliant, Iaith a Gweithrediadau Cyfreithiol: Abertawe 1870–1914

Mae’r cyfnod dan sylw yn arwyddocaol yn natblygiad porthladd Abertawe fel canolfan ddiwydiannol a welodd dwf sylweddol yn ei phoblogaeth a newidiadau cymdeithasol-ieithyddol. Yn 1891, roedd traean o boblogaeth Abertawe a’r cylch yn siarad Cymraeg, ond roedd hwn yn gyfnod o newid diwylliannol-ieithyddol, a bwriad yr ymchwil yw archwilio’r newid hwn trwy gyfrwng ffynonellau cyfreithiol.

Gan ddefnyddio ffynonellau cyfreithiol megis cofnodion llysoedd barn Abertawe, bydd yr ymchwil yn casglu data ac yn adrodd profiadau o’r defnydd o’r Gymraeg ac agweddau tuag at y Gymraeg a’i siaradwyr yn y llysoedd barn a sefydliadau cyfreithiol eraill yn ardal Abertawe a’r cyffiniau.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021