Charles Roberts

Prifysgol Aberystwyth : Hanes

Charles Roberts

Prifysgol Aberystwyth : Hanes

Effaith Pandemig 1918 ar Gymru gyfan

Mae Covid-19 wedi taflu goleuni ar sut y mae pandemigau o’r gorffennol wedi eu trin, yn enwedig o dan ymbarél cyfryngol a chyd-destun polisïau cymdeithasol. 

Dros ganrif yn ôl, gwelwyd un o bandemigau mwyaf erchyll yr ugeinfed ganrif, sef yr hyn y cyfeirir ato fel y ‘Ffliw Sbaeneg’, ond prin iawn yw’r sylw a roddwyd iddo. I raddau, ni chafwyd strwythur pendant i orchfygu’r feirws, ac yng nghysgod effeithiau’r Rhyfel Mawr, bu effaith y pandemig hwnnw’n bellgyrhaeddol ar gymunedau gwahanol yng Nghymru.

Felly, yn y prosiect ymchwil hwn, bwriedir llenwi’r bwlch mewn maes diddorol ac amserol. 

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021