Matthew Rees

Prifysgol Aberystwyth: Gwleidyddiaeth

Matthew Rees

Prifysgol Aberystwyth: Gwleidyddiaeth

Ymchwilir i sut y bu grwpiau Cristnogol a Mwslemaidd yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru yn ymwneud â’r system wleidyddol ddatganoledig ers 1999. Edrychir ar grefyddau a fu’n rhan o’r tirlun gwleidyddol ers peth amser, ynghyd â chrefyddau lleiafrifol. Anelir at ddangos sut y mae sefydliadau crefyddol yn dylanwadu ar y drefn o greu polisïau ynghyd â’r rhan a chwaraeant yn y dadleuon cyfansoddiadol.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2012 

Mae Matthew wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn ac wedi’i dderbyn yng Nghynulliad blynyddol y Coleg ar 7 Mawrth 2018.