Siôn Jones

Prifysgol Caerdydd: Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol

Siôn Jones

Prifysgol Caerdydd: Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol

Pwrpas yr ymchwil yw edrych ar ddyheadau ac uchelgeisiau pobl ifainc sy’n byw yng nghymoedd de Cymru. Mae’r ymchwil yn edrych ar ddewisiadau unigolion a’r strategaethau y maent yn eu defnyddio er mwyn gwireddu eu huchelgeisiau. Bydd yr ymchwil yn canolbwyntio ar ddisgyblion mewn ysgol cyfrwng Saesneg ac ysgol cyfrwng Cymraeg (lle mae rhan fwyaf yr addysg drwy gyfrwng y Gymraeg). Yn ogystal, bydd yr ymchwil yn edrych a yw’r math o ysgol a fynycha disgybl yn effeithio ar ei uchelgeisiau a’i ddewisiadau yn y dyfodol.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2012

Mae Sion wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.