Sioned Williams

Prifysgol Bangor: Gwyddorau Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol

Sioned Williams

Prifysgol Bangor: Gwyddorau Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol

Defnydd Cymdeithasol yr iaith Gymraeg yng Ngwynedd a Môn gyda golwg ar y ffactorau sy’n effeithio cymhelliannau disgyblion ysgol dros ddewis addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2015