Kathy Griffiths

Prifysgol Caerdydd: Y Gyfraith

Kathy Griffiths

Prifysgol Caerdydd: Y Gyfraith

Mae’r ddoethuriaeth yn edrych ar elfennau ar y gyfraith sy’n ymdrin â chydnabyddiaeth gyfreithiol o berthynas rhwng dau oedolyn. Ar hyn o bryd, nid yw pob perthynas rhwng dau oedolyn yn derbyn cydnabyddiaeth gyfreithiol, a chaiff priodas a phartneriaeth sifil eu trin yn wahanol i berthnasau na chawsant eu cydnabod yn ffurfiol. Mae’r ymchwil yn astudio’r egwyddorion presennol sy’n sail i’r gyfraith yng Nghymru a Lloegr, cyn mynd ymlaen i gymharu hyn â'r sefyllfa yn Awstralia, lle mae’r system yn dra gwahanol.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2010 

Mae Kathy wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.