Lois Nash

Prifysgol Bangor: Y Gyfraith

Lois Nash

Prifysgol Bangor: Y Gyfraith

Mae angen diwygio Cyfraith Lladdiad, yn benodol diwygio'r amddiffyniadau i lofruddiaeth. Ar hyn o bryd nid yw Gorfodaeth, Rheidrwydd na Lladdiad Trugaredd a Chydsyniol yn amddiffyniadau i lofruddiaeth.

Bwriad y prosiect yw gwerthuso’n feirniadol a oes lle i’r amddiffyniadau hyn ar gyfer llofruddiaeth yng nghyfraith fodern Cymru a Lloegr.

Bydd yr ymchwil yn cyffwrdd ar foesau unigolion a moesau'r gyfraith mewn amgylchiadau cyffredin ac mewn cyd-destun meddygol.

Canlyniad y prosiect, os yn addas, fydd tri awgrym o ddrafft bil deddfwriaethol a fydd yn amlinellu cynnwys yr amddiffyniadau ar gyfer ei basio i’r Senedd.

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2018