Alanna Thomas

Prifysgol Abertawe: Biofeddygaeth

Alanna Thomas

Prifysgol Abertawe: Biofeddygaeth

Dadansoddi ghrelin gan ddefnyddio Sbectrometreg Màs, biofarcwyr newydd ar gyfer gwneud diagnosis o ddementia?

Mae 50 miliwn o bobl yn dioddef dementia yn fyd-eang, sef dirywiad yn y cof a'r gallu i berfformio gweithgareddau bob dydd. Ar hyn o bryd, nid oes biofarcwyr ar gyfer diagnosis dementia. Gan fod ghrelin (secretiad y stumog) a chyfyngiadau caloriau (CC) wedi eu cysylltu ag amddiffyn celloedd nerfol mewn modelau dementia, rydym ni’n ymchwilio i weld a yw ghrelin yn cynorthwyo effeithiau buddiol CC. Ar hyn o bryd, mae mesur rhywogaethau ghrelin yn ddibynnol ar dechnegau sydd yn gyfyngedig yn eu sensitifrwydd.  Er mwyn datrys hyn, rydym ni eisiau datblygu dull sbectrometreg màs ar gyfer canfod ghrelin. 

Dyddiad cychwyn: Hydref 2020