Mari Fflur Davies

Prifysgol Caerdydd: Biofeddygaeth

Mari Fflur Davies

Prifysgol Caerdydd: Biofeddygaeth

Datblygu triniaeth newydd ar gyfer clefydau storio lysosomal

Mae clefydau storio lysosomal (e.e., clefyd Gaucher, Fabry, Krabbe) yn glefydau prin ond creulon sydd gan amlaf yn effeithio ar blant ifanc. Nid oes triniaethau dichonadwy ac ymarferol ar gael i drin y clefydau hyn ar hyn o bryd.

Bydd yr ymchwil yn defnyddio dulliau biolegol a chemegol i geisio datblygu cemegyn a fydd yn targedu’r protein asid ceramidase, protein sydd yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad clefydau storio lysosomal. Gobeithiaf y bydd yr ymchwil hon yn helpu i ddarganfod cyffur addas i drin a brwydro yn erbyn y clefydau hyn

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021