Carwyn Hughes

Prifysgol Caerdydd: Fferylliaeth

Carwyn Hughes

Prifysgol Caerdydd: Fferylliaeth

Datblygu a nodweddu meddyginiaethau nano i dargedu canser y fron

Er gwaethaf datblygiadau a chyffuriau newydd i adnabod a thrin canser y fron, mae dros 10,000 o fenywod (yn bennaf) yn marw o’r afiechyd yn flynyddol yn y DU. Mae angen triniaethau newydd. Prif amcan yr astudiaeth hon yw defnyddio gronynnau nano sydd wedi’u haddurno â gwrthgyrff neu broteinau eraill i dargedu derbynwyr ar wyneb celloedd canser y fron a’u defnyddio fel modd i alluogi i gyffuriau gwrth-ganser traddodiadol a newydd gael mynediad i’w lladd. Y gobaith yw y bydd y meddyginiaethau nano hyn yn lladd celloedd canser yn unig ac yn lleihau effeithiau ar weddill y corff.

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2021