Sian Eynon-Jones

Prifysgol Abertawe: Gwaith Cymdeithasol

Sian Eynon-Jones

Prifysgol Abertawe: Gwaith Cymdeithasol

Ceir tystiolaeth fyd-eang ac amlbroffesiwn fod bod yn dyst i drawma yn y gweithle yn gallu effeithio ar ymddygiad, credoau ac agweddau pobl yn y proffesiynau helpu. Mae’r term ‘trawma dirprwyol’, yn cynnwys newidiadau cysyniadol ynglŷn ag ymddiriedaeth, agosatrwydd a pharch. Nid oes unrhyw ymchwil wedi tarddu o’r cyd-destun Cymreig; fodd bynnag, ceir tystiolaeth anecdotaidd i awgrymu bod gweithwyr cymdeithasol yn profi symptomau trawma dirprwyol fel canlyniad i’w gwaith.

Cynyddwyd cyfraddau trosiant i 48% yn 2018, felly nod yr ymchwil yw amcangyfrif mynychder trawma dirprwyol ac i sefydlu a oes cysylltiad rhwng trosiant a thrawma dirprwyol.

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2018