Dewi Thomas

Prifysgol Abertawe: Meddygaeth

Dewi Thomas

Prifysgol Abertawe: Meddygaeth

Mae sepsis yn cyfrannu’n helaeth at faich afiechydon byd-eang sy’n effeithio ar fwy na 30 miliwn o bobl ar draws y byd. Mae’r cyflwr nawr yn achosi mwy o farwolaetha'n flynyddol na chancr.

Mae dulliau o wneud diagnosis wedi dyddio ac nid oes prawf cyflym ar gael er mwyn adnabod y cyflwr. Yn aml iawn, mae cleifion yn derbyn diagnosis cadarn yn rhy hwyr ac mae’r rhan fwyaf o gleifion yn marw cyn derbyn triniaeth benodol.

Bwriad y prosiect yw ymchwilio i ddulliau newydd o wneud diagnosis yn gyflym a manwl, o fewn oriau yn hytrach na dyddiau. Yr amcan yw i ddefnyddio dulliau rheolegol a pheirianneg meddygol er mwyn sicrhau bod mwy o gleifion yn gwella o sepsis.

Dyddiad cychwyn: Ionawr 2020