Luke Roberts

Prifysgol Abertawe: Meddygaeth

Luke Roberts

Prifysgol Abertawe: Meddygaeth

Mae dros 46.8 miliwn o bobl yn dioddef o ddementia yn fyd-eang, sef colled sylweddol o allu meddyliol sy'n amharu ar weithgareddau cyffredin. Prif achos dementia yw clefydau niwro-ddinistriol fel Alzheimer's a Parkinson's. Nid oes modd gwella'r clefydau hyn, felly mae datblygu triniaethau newydd yn hanfodol er mwyn gwella safon bywyd y cleifion.

Mae cyfyngu calorïau neu faetholion, heb ddiffyg maeth, yn ymddangos fel dull grymus o amddiffyn yn erbyn datblygiad clefydau amrywiol. Dengys fod yr hormon ghrelin, a ryddheir o’r stumog yn ystod cyfyngiad o galorïau neu ymprydio, yn gwella perfformiad llygod yn nhasgau’r cof, trwy ysgogi datblygiad celloedd nerfol yn yr hipocampws. Yn bellachYmhellach, gall ghrelin amddiffyn celloedd nerfol rhag marwolaeth mewn modelau Parkinson's. Trwy ddarlunio'r mecanwaith penodol y tu ôl i effeithiau niwro-amddiffynnol ghrelin, efallai y bydd modd datblygu triniaethau newydd ar gyfer clefydau niwro-ddinistriol. Nod yr ymchwil yma hon felly yw i ymchwilio i’r mfecanwaith niwro-amddiffynnol ghrelin. Yn bennaf, edrychir a oes rôl benodol ar gyfer hunanysiant, sef proses lle y mae’r gell yn treulio hen organynnau a macro-moleciwlau er mwyn cadw homeostasis.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2016