Derith Rhisiart

Prifysgol Met Caerdydd: Seicoleg

Derith Rhisiart

Prifysgol Met Caerdydd: Seicoleg

Awgrymir bod siaradwyr dwyieithog yn cynhyrchu mwy o emosiynau wrth drafod materion yn eu mamiaith. Nodir bod rôl iaith yn rhan bwysig o’r broses o gynrychioli emosiynau sydd yn rhwystr yn aml i gleientiaid dwyieithog sy’n derbyn therapi yn eu hail iaith. Yn ôl ‘Fy Iaith, Fy Iechyd’, ceir diffyg gwasanaethau ar gyfer cleifion dwyieithog oherwydd y diffyg hyfforddiant a’r anogaeth i ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd proffesiynol.  

Mae cyfweld ysgogiadol (CY) yn ddull person-ganolog o gwnsela sy’n annog cleientiaid i newid. Mae egwyddorion CY yn ymwneud â gwrando ac adlewyrchu er mwyn deall sefyllfa anodd unigolion, gan eu hannog i wrando arnynt eu hunain. Dau ffactor pwysig yn y broses hon yw'r berthynas therapiwtig ac emosiwn.  

Nod yr ymchwil hon yw llunio rhaglen hyfforddiant CY ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd. 

Dyddiad cychwyn: Ionawr 2019