Hanna Elan Thomas

Prifysgol Abertawe: Seicoleg

Hanna Elan Thomas

Prifysgol Abertawe: Seicoleg

Nod yr ymchwil yw dilysu asesiadau gwybyddol clinigol ar gyfer siaradwyr Cymraeg (dwyieithog) sy’n dioddef o ddementia.

Mae ymchwil yn dangos bod siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf sy’n dioddef o ddementia yn dymuno cael y dewis i’r asesiadau gael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, mae ymchwil arbrofol yn dangos bod asesu unigolion Cymraeg (dwyieithog) drwy gyfrwng y Saesneg yn gallu dylanwadu’n negyddol ar eu perfformiad ar yr asesiadau.

Felly, mae’n hanfodol bod unigolion Cymraeg eu hiaith yn cael mynediad at asesiadau gwybyddol drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn anffodus, nid oes asesiadau gwybyddol clinigol wedi cael eu dilysu drwy gyfrwng y Gymraeg. Y nod felly yw cynnal asesiadau eang a systematig ar drawstoriad helaeth o siaradwyr Cymraeg-Saesneg oedrannus nad ydynt yn byw gyda dementia, ynghyd ag ar drawstoriad o siaradwyr Cymraeg-Saesneg sy’n byw gyda dementia er mwyn dilysu’r asesiadau gwybyddol clinigol.

Bydd ein canfyddiadau yn cael eu rhannu â chlinigwyr fel eu bod yn gallu eu defnyddio ar gyfer asesiadau mewn clinigau cof ledled Cymru.

O ganlyniad, bydd yr ymchwil hwn yn cael effaith uniongyrchol ar ymarfer clinigol.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2018