Rhonwen Lewis

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Therapi Iaith a Lleferydd

Rhonwen Lewis

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Therapi Iaith a Lleferydd

Mae’r ymchwil yn dilyn datblygiad lleferydd chwech o blant sy’n byw yng Ngwynedd, o 12 mis hyd at 24 mis oed. Ar hyn o bryd, nid oes data ar gael sy’n darlunio datblygiad lleferydd plant yn y Gymraeg wrth iddynt yngan eu geiriau cyntaf. Mae hyn yn golygu bod therapyddion iaith a lleferydd yn tueddu i orddibynnu ar wybodaeth sydd wedi'i seilio ar ddatblygiad ffonolegol yn y Saesneg. Bydd canlyniadau’r ymchwil yn cynnwys dadansoddiad manwl o ynganiadau’r plant, ac yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o leferydd cynnar mewn plant sy’n byw yng Nghymru.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2010