Gwydion Jones

Prifysgol Abertawe: Daearyddiaeth

Gwydion Jones

Prifysgol Abertawe: Daearyddiaeth

Dros y blynyddoedd, gwelwyd nifer o newidiadau hinsoddol sydyn. Yn yr astudiaeth hon, canolbwyntir ar yr un mwyaf diweddar, sef y cyfnod ôl-rewlifol a ddigwyddodd rhwng 8,000 a 17,000 o flynyddoedd yn ôl.

Gellir canfod tystiolaeth o’r newidiadau hinsoddol hyn o fewn gwaddodion o lynnoedd a chorsydd mawn. Yn yr astudiaeth hon, defnyddir creiddiau o Lyn Llech Owain a chors Carmel yn Sir Gaerfyrddin. Defnyddir technegau procsi er mwyn astudio’r newidiadau hyn, gan gynnwys diatomau, XRF a %C ynghyd â thechnegau dyddio teffracronoleg a dyddio radiocarbon ar y gwaddodion. Bwriad y prosiect yw gwella ein dealltwriaeth o newid hinsawdd y gorffennol trwy ofyn cyfres o gwestiynau, e.e. beth sbardunodd y newid? Sut y digwyddodd y newid mor gyflym? A sut y mae’r amgylchedd yn ymateb i’r newidiadau hyn (er mwyn pennu a fydd newidiadau o’r fath yn debygol o ddigwydd yn y dyfodol)?  

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2013

Mae Gwydion wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn ac wedi’i dderbyn yng Nghynulliad blynyddol y Coleg ar 7 Mawrth 2018.