Osian Elias

Prifysgol Aberystwyth: Daearyddiaeth

Osian Elias

Prifysgol Aberystwyth: Daearyddiaeth

Nod polisi cyhoeddus yw dylanwadu ar ymddygiad unigolion. Serch yr ymgais (annatod) hon i newid ymddygiad unigolion, prin yw'r mesurau polisi sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o ymddygiad. Mae economeg ymddygiadol yn cynnig safbwynt newydd ar ymddygiad dynol, gan arwain at ddatblygu polisi arloesol yn y degawd diwethaf. Bwriad yr ymchwil hon yw cymhwyso mewnwelediadau a pholisi economeg ymddygiadol i faes polisi iaith. Gall hyn arwain at fesurau polisi amgen ac at addasu polisi iaith gyfredol. Yn ogystal, bydd cymhwyso'r ddau gorpws o waith yn arwain at fireinio mewnwelediadau economeg ymddygiadol, yn enwedig mewn perthynas â ffactorau cymdeithasol.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2013

Mae Osian wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.