Sioned Llywelyn

Prifysgol Aberystwyth: Daearyddiaeth

Sioned Llywelyn

Prifysgol Aberystwyth: Daearyddiaeth

Bydd y prosiect yn:

  • olrhain datblygiad hanesyddol polisi cadwraeth treftadaeth ddaearyddol Cymru;
  • gwerthuso’r dulliau ansoddol a rhifyddol a ddatblygwyd yn fyd-eang er mwyn adnabod, datblygu a hyrwyddo geomorffosafleoedd;
  • cymhwyso’r dulliau yma i adnabod, archwilio a mapio cyfres o geomorffosafleoedd yng Nghymru a datblygu dull o’u dehongli a’u cyflwyno i’r cyhoedd.

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2015

Mae Sioned wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.