Llinos Honeybun

Prifysgol Caerdydd: Biowyddorau

Llinos Honeybun

Prifysgol Caerdydd: Biowyddorau

Nod y prosiect yw ymchwilio i driniaethau ar gyfer clefyd CLN3, sef y clefyd niwroddirywiol mwyaf cyffredin mewn plant. Wrth astudio yn labordy Emyr Lloyd-Evans yn yr ysgol Biowyddorau, rydw i’n ceisio deall mwy am beth sy’n digwydd yng nghelloedd CLN3, megis newidiadau mewn lefelau proteinau neu siwgrau. Ar ôl darganfod effeithiau CLN3 ar y gell, byddaf yn sgrinio am gyffuriau sy’n gwella’r clefyd. Y gobaith yw darganfod triniaeth sy’n addasu’r clefyd yn hytrach na thrin symptomau

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2021