Nia Fry

Prifysgol Abertawe : Hafaliadau differol stocastig gydag adlewyrchiad ac oedi

Nia Fry

Prifysgol Abertawe : Hafaliadau differol stocastig gydag adlewyrchiad ac oedi

Mae’r astudiaeth yn edrych ar frasamcan Wong-Zakai o'r datrysiad i'r hafaliad differol stocastig gydag oedi ar barth D mewn gofod Ewclidaidd gydag adlewyrchiad arferol ar y ffin. 

Dyddiad Cychwyn: 1/1/2012