Owain Rhys James

Prifysgol De Cymru: Peirianneg

Owain Rhys James

Prifysgol De Cymru: Peirianneg

Teitl yr ymchwil: Byrddau Datrys Anghydfod yng Nghymru ac effaith y defnydd a wneir ohonynt ar bolisïau cyfredol cyhoeddus ac ar ddatblygiad y Llys Technoleg ac Adeiladu yng Nghymru.

Nod y gwaith ymchwil fydd, yn y lle cyntaf, deall pam fod nifer y Byrddau Datrys Anghydfod yn cynyddu, yn arbennig mewn prosiectau sydd yn ymwneud â’r sector gyhoeddus.

Un amcan yr ochr gyfreithiol fydd dadansoddi sefyllfaoedd lle y mae’r llysoedd yn barod i ymyrryd yng ngwaith y Byrddau Datrys Anghydfod a goruchwylio’r ffordd y mae’r byrddau’n gweithredu. Edrychir ar y categorïau o achosion sydd yn dod gerbron y llys ac edrychir a oes dadl i greu sail i apelio mewn achosion sydd o ddiddordeb cyhoeddus.

Yn olaf, bydd y gwaith ymchwil yn edrych ar sut y mae delio â materion drwy Fwrdd Datrys Anghydfod wedi effeithio ar ddatblygiad y Llys Technoleg ac Adeiladu yng Nghymru.

Dyddiad Cychwyn: Ionawr 2018