Staff y Coleg

Staff y Coleg

Prif Weithredwr

Dr Ioan Matthews
i.matthews@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Cofrestrydd ac Uwch Reolwr Academaidd

Dr Dafydd Trystan
d.trystan@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9012


Uwch Reolwr Academaidd

Dr Dylan Phillips
d.phillips@colegcymraeg.ac.uk

01267 610404


Rheolwr Academaidd

Lowri Morgans
l.morgans@colegcymraeg.ac.uk

01267 610415


Rheolwr Academaidd: Sgiliau Iaith

Rebecca Williams
r.williams@colegcymraeg.ac.uk


Rheolwr Marchnata

Elin Williams
e.williams@colegcymraeg.ac.uk

01267 610408


Rheolwr Academaidd (ar gyfnod mamolaeth)

Mari Fflur
m.fflur@colegcymraeg.ac.uk

01248 660 672


Rheolwr Systemau a Thechnoleg Gwybodaeth

Rhys Williams
rh.williams@colegcymraeg.ac.uk

01267 610409


Rheolwr Academaidd

Gwenllian Owen
g.owen@colegcymraeg.ac.uk

01267 610416


Rheolwr Prosiect Cymraeg Gwaith

Owen Thomas
o.thomas@colegcymraeg.ac.uk

01267 610441


Rheolwr Academaidd: Addysg Uwch

Ffion Hughes
ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk

01970 622050


Rheolwr Gweithredu

Suzanne Lewis
s.lewis@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Prif Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Gwenllian Griffiths
g.griffiths@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9021


Tiwtor Iaith

Cris Dafis
c.dafis@colegcymraeg.ac.uk


Golygydd

Angharad Watkins
a.watkins@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9015


Uwch Swyddog Cyllid

Emyr James
e.james@colegcymraeg.ac.uk

01267 610410


Swyddog Gweinyddol

Eleri Davies
e.davies@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Noam Devey
n.devey@colegcymraeg.ac.uk


Swyddog Datblygu: Marchnata a Chyfathrebu

Lowri Wyn Bulman
l.bulman@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9011


Swyddog Marchnata: Llysgenhadon

Elliw Baines Roberts
e.roberts@colegcymraeg.ac.uk

01248 660 671


Swyddog Marchnata

Lowri Bellis
l.bellis@colegcymraeg.ac.uk

01267 610414


Swyddog Technegol: Adnoddau ac E-ddysgu

Joanna Evans
j.evans@colegcymraeg.ac.uk

01267 610413


Swyddog Adnoddau Dynol

Sara Jones
s.jones@colegcymraeg.ac.uk


Swyddog Llywodraethiant

Nia Brown
n.brown@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9014


Swyddog Datblygu Academaidd

Catrin Williams
c.williams@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Haf Everiss
h.everiss@colegcymraeg.ac.uk


Swyddog Addysg bellach a Phrentisiaethau

Lowri Jones
l.jones@colegcymraeg.ac.uk


Swyddog Cyfathrebu

Nadine Kurton
n.kurton@colegcymraeg.ac.uk


Swyddogion Cenedlaethol

Swyddog Datblygu'r Gwyddorau Cymdeithasol

Sion Jobbins
s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

01970 622893


Swyddog Cyswllt Myfyrwyr

Mared Jones
m.jones@colegcymraeg.ac.uk

02920 109030


Swyddog Pwnc Iechyd a Gofal

Menai Evans
m.evans@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9012


Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Alaw Dafydd
a.dafydd@colegcymraeg.ac.uk


Swyddog Pwnc

Ffion Owen
ff.owen@colegcymraeg.ac.uk