Cylchlythyron

Cylchlythyron

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu gwybodaeth reolaidd am ddatblygiadau o fewn y sector addysg uwch cyfrwng Cymraeg ar ffurf cylchlythyron rheolaidd at y sector. 

Mae’r Coleg yn defnyddio’r cylchlythyron i ymgynghori â’r sector addysg uwch yng Nghymru a rhanddeiliaid eraill sy’n ymddiddori yn y maes hwn er mwyn casglu gwybodaeth am bolisïau sy’n effeithio ar ddarpariaeth ac adnoddau cyfrwng Cymraeg ein prifysgolion.

Cliciwch ar y dolenni ar y llaw dde i ddarllen y cylchlythyron diweddaraf.