Eisteddfod

Eisteddfod

Bydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol bresenoldeb yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych rhwng 30 Mai a 4 Mehefin 2022 

 

Rhif y stondin yw 118 a bydd ar agor rhwng 09:00yb a 6:00yh bob dydd.

 

Gellir gweld copi o raglen y Coleg ar faes yr Eisteddfod isod. 

 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r stondin!