Gwobrau'r Coleg Cymraeg

Gwobrau Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol raglen o wobrau sy’n cael eu dyfarnu yn flynyddol o fewn maes Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg. Mae'r rhain yn cael eu dyfarnu i unigolion am waith, cyflawniad neu gyfraniad rhagorol yn y maes.

Mae'r gwobrau wedi eu sefydlu mewn amrywiol feysydd ac mae Paneli Dyfarnu unigol â chyfrifoldeb am eu dyfarnu. Ynghyd â’r gwobrau hyn, mae’r Coleg hefyd yn Urddo Cymrodyr Er Anrhydedd pob blwyddyn. 

Ceir manylion yr amrywiol wobrau isod.

Gwobr Merêd

Gwobr Goffa Dr John Davies

Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Gwobr Gwyn Thomas

Gwobr Norah Isaac

Gwobrau William Salesbury