Gwobrau William Salesbury

Gwobrau William Salesbury

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth William Salesbury yn 2011 gan nifer o gyfeillion y Coleg, o dan arweiniad y diweddar Dr Meredydd Evans. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi ei hysbrydoli gan fywyd a gwaith Salesbury, yr ysgolhaig o’r unfed ganrif ar bymtheg. Roedd diddordebau Salesbury yn cwmpasu gwyddoniaeth, diwinyddiaeth, cyfraith, iaith, llenyddiaeth a sawl peth arall. William Salesbury luniodd y geiriadur Cymraeg printiedig cyntaf a cheisiodd ddeffro’i gyd-Gymry i her technoleg newydd yr oes. Bu farw yn 1584.   

Mae'r Ymddiriedolaeth yn edrych am Gyfarwyddwyr newydd ar hyn o bryd. Gweler y ddogfen isod am fwy o wybodaeth.

Gwobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau William Salesbury

Dyfernir Gwobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau William Salesbury am y tro cyntaf eleni gan Ymddiriedolaeth William Salesbury ar y cyd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r Wobr yn cydnabod cyfraniad dysgwr neu brentis sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn Coleg Addysg Bellach neu ddarparwr prentisiaeth.

Mae pob myfyriwr cyfredol sydd yn aelod o’r Coleg yn gymwys i gael ei enwebu ar gyfer y wobr hon.

Bydd gwobr o £200 yn cael ei chyflwyno i'r buddugol gan Ymddiriedolaeth William Salesbury.

 

Gwobr Meddygaeth William Salesbury

Dyfernir Gwobr Meddygaeth William Salesbury am y tro cyntaf eleni gan Ymddiriedolaeth William Salesbury ar y cyd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r wobr yn cydnabod arloesedd prosiect ymchwil sydd wedi ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, a/neu cyfraniad i weithgareddau cyfredol allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn maes Meddygaeth.

Gwahoddir darlithwyr Meddygaeth yn y Prifysgolion i enwebu myfyrwyr o’u hadrannau ar gyfer y wobr hon.

Bydd gwobr o £200 yn cael ei chyflwyno i'r buddugol gan Ymddiriedolaeth William Salesbury.

 

Bydd enwebiadau i'r Gwobrau yma yn cael eu gwahodd yn nhymor yr Hydref 2021.

 

Enillwyr Blaenorol:

Gwobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau:

2021: Ifan Phillips,  Coleg Sir Benfro

 

Gwobr Meddygaeth

2021: Owain Williams, Chelsie Walters, Lowri James a Megan Evans, Clwb y Mynydd Bychan, Prifysgol Caerdydd