Gwobr Goffa Dr John Davies

Gwobr Goffa Dr John Davies

Dyfernir Gwobr Goffa John Davies gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn flynyddol.

Roedd Dr John Davies yn un o brif haneswyr ei genhedlaeth ac awdur Hanes Cymru a llu o gyhoeddiadau eraill. Bu’n astudio yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd a Choleg y Drindod, Caergrawnt ac fe’i penodwyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Bu am 18 mlynedd yn warden Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn darlithio - yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg - yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. Yn 2013 fe’i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yn Aberystwyth.

Bydd y wobr yn cael ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru.  Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr israddedig a raddiodd o brifysgol yng Nghymru yn 2020 yn unig.  Nid yw’r wobr yn gyfyngedig i draethodau a gyflwynwyd mewn adrannau Hanes a Hanes Cymru, ond mae’n ofynnol i’r traethodau fod ar destun sy’n ymwneud â rhyw agwedd o Hanes Cymru.  Nid oes cyfyngiad ar y nifer o enwebiadau y gellir eu cyflwyno gan brifysgolion unigol, ond ni chaniateir mwy nag un enwebiad o unrhyw adran academaidd.

Gwahoddir enwebiadau (yn gyfrinachol) i gael eu hanfon at gwobrau@colegcymraeg.ac.uk  drwy swyddogion cangen y Coleg yn y prifysgolion, erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener 10 Mawrth 2023. Cyfyngir y wobr i fyfyrwyr sy’n aelodau cyfredol o’r Coleg, neu a oedd yn aelodau o’r Coleg yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22.

 

Enillwyr blaenorol:

2016: Catrin Howells, Prifysgol Caerdydd

2017: Ceiri Coker, Prifysgol Bangor

2018: Elen Mererid Osmond Hughes, Prifysgol Aberystwyth

2019: Michelle Rafferty, Prifysgol Aberystwyth

2020: Llinos Mai Anwyl Evans, Prifysgol Aberystwyth

2021: Anwen Rhiannon Jones, Prifysgol Caerdydd