Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Dyfernir Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Wobr yn cydnabod, nid yn unig blaengarwch ymchwil ymysg y gwyddorau, ond cyfraniad unigolyn ifanc i addysgu’r gwyddorau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sefydliad addysg uwch. Diolchwn i deulu Eilir am eu cytundeb a’u cydweithrediad i ddyfarnu’r wobr hon.

Roedd Eilir Morgan yn un o gyn-ddeiliaid mwyaf disglair Cynllun Ysgoloriaethau PhD y Coleg ac yn dilyn hynny fe'i benodwyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor dan nawdd cynllun Staffio Academaidd y Coleg. Bu farw mewn damwain yn 29 oed yn Llanrug yn 2013.

Enillwyr:

2014: Dr Huw Morgan, Prifysgol Aberystwyth

2015: Dr Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth

2016: Yr Athro Siwan Davies, Prifysgol Abertawe

2017: Dr Prysor Williams, Prifysgol Bangor

2018: Dr Tudur Davies, Prifysgol Aberystwyth

2019: Dr Marie Busfield, Prifysgol Aberystwyth