GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

Dyfernir Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn flynyddol ac enillydd cyntaf y Wobr oedd Rhodri Siôn .

Brodor o Danygrisiau oedd yr Athro Gwyn Thomas. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Sir Ffestiniog, Prifysgol Cymru, Bangor, a Choleg yr Iesu, Rhydychen. Treuliodd gyfnod hir fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor a bu yn Athro er Anrhydedd yn y Brifysgol.

Cyhoeddodd bron ugain o gyfrolau o farddoniaeth ers y chwedegau yn ogystal â llu o erthyglau a gweithiau ysgolheigaidd, gan gynnwys Y Traddodiad Barddol, sy’n adnabyddus i genedlaethau o fyfyrwyr. Bu Gwyn Thomas yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a bu’n gyfrifol am symbylu trafodaeth oddi mewn i’r corff hwnnw ynghylch yr angen am Goleg Cymraeg.

Urddwyd yr Athro Gwyn Thomas yn Gymrawd Er Anrhydedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2015.

Gellir cyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobr Gwyn Thomas 2021 ar hyn o bryd, gan ddefnyddio’r ffurflen enwebu isod. 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 12 o'r gloch ar ddydd Mercher 16 Rhagfyr 2020.”

 

Enillwyr blaenorol:

2017: Rhodri Siôn, Prifysgol Aberystwyth

2018: Lowri Havard, Prifysgol Abertawe

2019: Iestyn Tyne, Prifysgol Aberystwyth

2020: Gruffydd Rhys Davies, Prifysgol Aberystwyth