GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

Dyfernir Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn flynyddol ac enillydd cyntaf y Wobr oedd Rhodri Siôn .

Brodor o Danygrisiau oedd yr Athro Gwyn Thomas. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Sir Ffestiniog, Prifysgol Cymru, Bangor, a Choleg yr Iesu, Rhydychen. Treuliodd gyfnod hir fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor a bu yn Athro er Anrhydedd yn y Brifysgol.

Cyhoeddodd bron ugain o gyfrolau o farddoniaeth ers y chwedegau yn ogystal â llu o erthyglau a gweithiau ysgolheigaidd, gan gynnwys Y Traddodiad Barddol, sy’n adnabyddus i genedlaethau o fyfyrwyr. Bu Gwyn Thomas yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a bu’n gyfrifol am symbylu trafodaeth oddi mewn i’r corff hwnnw ynghylch yr angen am Goleg Cymraeg.

Urddwyd yr Athro Gwyn Thomas yn Gymrawd Er Anrhydedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2015.

Bydd y Coleg yn gwahodd enwebiadau i'r wobr hon yn nhymor yr Hydref 2021.

 

Enillwyr blaenorol:

2017: Rhodri Siôn, Prifysgol Aberystwyth

2018: Lowri Havard, Prifysgol Abertawe

2019: Iestyn Tyne, Prifysgol Aberystwyth

2020: Gruffydd Rhys Davies, Prifysgol Aberystwyth

2021: Nia Eyre, Prifysgol Caerdydd