Gwobr Merêd

Gwobr Merêd

 

Dyfernir Gwobr Goffa Meredydd Evans (Gwobr Merêd) yn flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r Wobr yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol yn ehangach.

Dylai enwebiadau a gyflwynir esbonio sut mae’r sawl a enwebir wedi cyfoethogi gweithgareddau diwylliannol, cymdeithasol neu allgyrsiol drwy gyfrwng y Gymraeg oddi fewn i'r brifysgol. Nid cyflawniad academaidd, neu gyfraniad a wneir gan ddeiliad swydd sabothol, yw prif ffocws y wobr hon, ond yn hytrach agweddau eraill sydd yn greiddiol i fywyd myfyrwyr yn ein prifysgolion.

Mae pob myfyriwr cyfredol sydd yn aelod o’r Coleg yn gymwys i gael ei enwebu ar gyfer y wobr hon. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig, llawn-amser neu ran-amser, a myfyrwyr sydd ar gyfnodau sabothol fel swyddogion undeb.

Roedd y Dr Meredydd Evans yn gefnogwr brwd i’r Coleg ac yn Llywydd Cyfeillion y Coleg. Yn 2012 fe’i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol cyntaf y Coleg yn Abertawe.

Mae’r Coleg yn ddyledus i deulu Merêd am eu cefnogaeth i’r wobr hon, a hefyd yn ddiolchgar am y rhodd hael gan un o’i gydnabod sydd wedi galluogi’r Coleg i’w sefydlu.

Ar gyfer Gwobr 2022, bydd y Coleg yn gwahodd enwebiadau ar gychwyn 2022.

 

Enillwyr:

2015: Trystan Ap Owen, Prifysgol De Cymru

2016: Dan Rowbotham, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

2017: Lauren Evans, Prifysgol Abertawe

2018: Gwyn Aled Rennolff, Prifysgol Abertawe

2019: Rebecca Martin, Prifysgol Abertawe

2020: Tomos Evans, Prifysgol Caerdydd

2021: Owain Beynon, Prifysgol Caerdydd