Cymrodyr Er Anrhydedd

Fel rhan o Gynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, fe urddir nifer o ysgolheigion ac unigolion blaenllaw yn Gymrodyr er Anrhydedd y Coleg er mwyn cydnabod eu cyfraniadau allweddol i addysg uwch cyfrwng Cymraeg dros y blynyddoedd.

Erbyn 2019, mae cyfanswm o 24 o unigolion wedi eu hurddo yn Gymrodyr y Coleg gan gynnwys y diweddar Dr John Davies, Dr Meredydd Evans a'r Athro Gwyn Thomas.

Yr Athro Deri Tomos

Darllen Mwy

Andrew Green

Darllen Mwy

Catrin Dafydd

Darllen Mwy

Gwerfyl Roberts

Darllen Mwy

Yr Athro Gareth Roberts

Darllen Mwy

Dr Siân Wyn Siencyn

Darllen Mwy

Yr Athro R. Merfyn Jones

Darllen Mwy

Yr Athro Brynley F. Roberts

Darllen Mwy

Yr Athro Gwyn Thomas (1936-2016)

Darllen Mwy

Ned Thomas

Darllen Mwy

Rhian Huws Williams

Darllen Mwy

Geraint Talfan Davies

Darllen Mwy

Catrin Stevens

Darllen Mwy

Heini Gruffudd

Darllen Mwy

Dr Meredydd Evans (1919 - 2015)

Darllen Mwy

Yr Athro Hazel Walford Davies

Darllen Mwy

Yr Athro M.Wynn Thomas

Darllen Mwy

Dr John Davies (1938-2015)

Darllen Mwy

Yr Athro Robin Williams

Darllen Mwy

Yr Athro Ioan Williams

Darllen Mwy

Dr Cen Williams

Darllen Mwy

Cennard Davies

Darllen Mwy

Dr Alison Allan

Darllen Mwy

Yr Athro Elan Closs Stephens

Darllen Mwy