Andrew Green

Andrew Green

Brodor o Stamford, Swydd Lincoln yw Andrew Green a chafodd ei fagu yn ne Swydd Efrog. Daeth i Gymru yn 1973 i hyfforddi fel llyfrgellydd academaidd, gan ddysgu’r Gymraeg yn fuan wedi hynny.  Bu’n gweithio yn llyfrgelloedd prifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Sheffield ac Abertawe, cyn ei benodi yn Llyfrgellydd Cenedlaethol yn 1998. Bu yn y swydd honno am bymtheg mlynedd tan ei ymddeoliad yn 2013 gan gyflwyno nifer o gynlluniau arloesol, yn enwedig yn y maes digidol.

Chwaraeodd ran bwysig yn natblygiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. O 2003 tan 2007 bu’n gadeirydd ar Grŵp Llywio a sefydlwyd gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch i ddatblygu strategaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Rhan o’r strategaeth honno oedd cyflwyno cynllun ysgoloriaethau ymchwil o dan nawdd y Ganolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg. Etifeddwyd y cynllun gan y Coleg Cymraeg wedi ei sefydlu yn 2011 ac mae dros gant o fyfyrwyr bellach wedi sicrhau doethuriaethau drwy’r cynllun. Bu Andrew Green yn cadeirio paneli dyfarnu ar gyfer y cynllun ysgoloriaethau a chynllun staffio’r Coleg am ymron i ddegawd. Yn 2013 daeth yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg gan wasanaethu fel Cadeirydd o 2014 tan 2017.