Catrin Dafydd

Catrin Dafydd

Mae Catrin Dafydd yn llenor, bardd ac ymgyrchydd. Mae’n hannu o Waelod y Garth ond wedi ymgartrefu bellach yng Nghaerdydd. Cyhoeddodd nofelau yn y Gymraeg a’r Saesneg, lluniodd sgriptiau ar gyfer y radio a’r teledu ac enillodd y goron yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 am gyfres o gerddi ar y thema Olion.

Tra’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle bu’n Llywydd UMCA yn 2003/04, bu’n un o arweinwyr yr ymgyrch dros Goleg Cymraeg. Caiff ei hurddo fel cymrawd er mwyn cydnabod ei chyfraniad personol, a chyfraniad myfyrwyr Cymraeg, at  sefydlu’r Coleg.