Catrin Stevens

Catrin Stevens

Brodor o Lan-non, Ceredigion, yw Catrin Stevens, ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Ardwyn, Aberystwyth, a Choleg Prifysgol Cymru, Bangor, lle yr enillodd radd MA a Choron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 1972.

Yn ystod y 1970au, bu’n aelod o staff Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, a chyhoeddodd yn helaeth ar agweddau ar ddiwylliant gwerin Cymru. Yn 1988, ymunodd â staff Coleg y Drindod, Caerfyrddin, ac fe’i penodwyd yn ddiweddarach yn gyfarwyddwraig y Dyniaethau a phennaeth yr Adran Hanes yn y sefydliad hwnnw. Dan ei harweiniad, sefydlwyd nifer o gynlluniau gradd cyfrwng Cymraeg yn y Drindod ar ddiwedd y 1990au. Ar ôl gadael y Drindod, treuliodd ddwy flynedd (2006-08) ar staff y Ganolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, rhagflaenydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bu’n gyfrifol – ar y cyd â Dr Dylan Phillips – am osod seiliau’r rhaglen hyfforddiant a datblygu staff a gynigir gan y Coleg erbyn hyn.

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu’n gweithio fel awdur llawrydd gan gyhoeddi nifer fawr o lyfrau ar gyfer darllenwyr iau. Bu hefyd yn llywydd cenedlaethol Merched y Wawr. Y mae’n byw yng Nghasllwchwr, Abertawe, ers blynyddoedd bellach, ac yn chwarae rhan amlwg ym mywyd Cymraeg y fro.