Cennard Davies

Cennard Davies

Un o fechgyn y Rhondda yw Cennard Davies. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gynradd Treorci, Ysgol y Porth a Phrifysgol Cymru, Abertawe. Wedi cyfnod fel athro ysgol, fe’i penodwyd yn ddarlithydd yng Ngholeg Addysg Caerdydd, ac erbyn ei ymddeoliad yr oedd yn Bennaeth Astudiaethau Ieithyddol ym Mhrifysgol Morgannwg. Bu’n gyfrannwr cyson at faes Cymraeg i Oedolion, a chyhoeddodd nifer o lyfrau ar gyfer dysgwyr. Bu hefyd yn cyflwyno Catchphrase ar Radio Wales am 20 mlynedd.

Yn y Rhondda, ymgyrchodd dros addysg Gymraeg am ddegawdau, ac y mae bellach yn gynghorydd sir. Mae hefyd yn weithgar yn ei gymuned gyda phapur cymunedol y Rhondda, Y Gloran; yn is-lywydd Clwb Rygbi Treorci; yn ysgrifennydd Capel Hermon a Chymdeithas Gymraeg Treorci, ac yn gyn-lywydd cenedlaethol Mudiad Ysgolion Meithrin.