Dr Alison Allan

Dr Alison Allan

Brodor o Benarth, Bro Morgannwg, yw Dr Alison Allan, ac mae’n parhau i fyw yno. Astudiodd Hanes yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe, yng nghyfnod y diweddar Athro Glanmor Williams. Derbyniodd ddoethuriaeth ym 1982 dan oruchwyliaeth yr Athro Ralph Griffiths am draethawd ar bropaganda gwleidyddol carfan Efrog yn ystod rhyfeloedd cartref y bymthegfed ganrif.

Wedi cyfnod yn gweithio i Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ymunodd â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar ddechrau’r 1990au. Bu’n gweithio yno am dros 20 mlynedd, gan weithredu fel y prif gyswllt rhwng y Cyngor Cyllido a’r prifysgolion ar faterion yn ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg. Chwaraeodd ran allweddol yn y camau a arweiniodd at sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan gynnwys gweithredu fel ysgrifennydd y Bwrdd Cynllunio a gadeiriwyd gan yr Athro Robin Williams. Ymddeolodd o CCAUC yn 2013, ac y mae bellach yn cyfrannu’n achlysurol at waith y Coleg.