Dr Cen Williams

Dr Cen Williams

Brodor o Ynys Môn yw Dr Cen Williams. Ar ôl dilyn gyrfa fel athro, ymunodd â staff y Coleg Normal ym Mangor a chael ei benodi’n ddirprwy brifathro’r sefydliad erbyn ei uno â Phrifysgol Cymru, Bangor, ym 1996. Fe’i penodwyd yn gyfarwyddwr cyntaf Canolfan Bedwyr, sefydliad arloesol oddi mewn i’r Brifysgol sy’n darparu gwasanaethau arbennig i fyfyrwyr ac yn arwain prosiectau cenedlaethol mewn meysydd fel terminoleg a thechnoleg iaith. Ymddeolodd o’r Brifysgol yn 2007.

Rhwng 2000 a 2002, bu ar secondiad gyda Phrifysgol Cymru er mwyn sefydlu Uned Datblygu Addysg Gymraeg. Esblygodd yr uned honno, maes o law, i fod yn Ganolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg a berthynai i’r sector addysg uwch cyfan, ac yn 2011 fe’i hymgorfforwyd yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn ystod cyfnod Cen Williams yn y swydd hon, cychwynnwyd ar nifer o fentrau a ddatblygodd ymhellach dros y blynyddoedd, gan gynnwys hybu darpariaeth gydweithredol, sefydlu paneli pwnc cyfrwng Cymraeg, ynghyd â chynllunio ysgoloriaethau ymchwil cyfrwng Cymraeg.

Mae Cen Williams hefyd yn llenor adnabyddus ac enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol Meirion yn 1997.