Dr John Davies (1938-2015)

Dr John Davies (1938-2015)

Dr John Davies oedd un o brif haneswyr ei genhedlaeth ac awdur Hanes Cymru a llu o gyhoeddiadau eraill. Yn frodor o’r Rhondda, derbyniodd ei addysg mewn ysgolion yn Nhreorci, Bwlchllan a Thregaron cyn astudio yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd a Choleg y Drindod, Caergrawnt.

Wedi cwblhau ymchwil ar gysylltiadau teulu Bute a dinas Caerdydd, fe’i penodwyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ddechrau’r 1970au symudodd i Aberystwyth, lle bu am 18 mlynedd yn warden Neuadd Pantycelyn ac yn darlithio – yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg – yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. Mae ei gyhoeddiadau yn cynnwys Cardiff and the Marquesses of Bute, Broadcasting and the BBC in Wales, The Making of Wales, a The Celts and Cardiff: a Pocket Guide. Yn 2010, enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn am ei gyfrol Cymru: Y 100 lle i'w gweld cyn marw. Ef oedd golygydd ymgynghorol a chyd-olygydd Gwyddoniadur Cymru. Yn 1997, ef oedd y prif siaradwr yng nghyfarfod agoriadol Cymdeithas Gogledd America ar astudio hanes a diwylliant Cymru. Yn ystod Gŵyl Machynlleth yn 2005, derbyniodd Wobr Glyndŵr am ei gyfraniad at y celfyddydau yng Nghymru.

Cyfrannodd at amryw o raglenni teledu a radio mewn perthynas â phynciau hanesyddol.