Dr Meredydd Evans (1919 - 2015)

Dr Meredydd Evans (1919 - 2015)

Bu cyfraniad Dr Meredydd Evans i fywyd Cymru, mewn amrediad o feysydd, yn un nodedig iawn. Dros y blynyddoedd, croesawyd a gwerthfawrogwyd yn fawr ei gefnogaeth bersonol i’r Coleg gan bawb sy’n gysylltiedig â’r fenter. 

Ef oedd prif ysgogydd y gwaith o sefydlu ymddiriedolaeth William Salesbury, sy’n cynnig ysgoloriaeth flynyddol i fyfyrwyr sy’n astudio cwrs yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Bu hefyd yn flaenllaw yn natblygiadau'r Coleg i sefydlu darlithyddiaeth mewn Athroniaeth.