Dr Siân Wyn Siencyn

Dr Siân Wyn Siencyn

Mae Dr Siân Wyn Siencyn yn arloeswraig ym maes Plentyndod Cynnar fel disgyblaeth academaidd.

Wedi graddio mewn Saesneg o Brifysgol Cymru Aberystwyth, treuliodd dros bum mlynedd ar hugain yn cefnogi pobl ifanc a theuluoedd fel athrawes, ymgynghorydd, datblygydd polisi ac ymchwilydd.

Wedi ymuno â staff Coleg y Drindod Caerfyrddin (fel yr oedd ar y pryd), sefydlodd yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn y sefydliad yn 2000, gan ddatblygu’r adran fel un arweiniol yn y maes dros y pymtheng mlynedd y bu’n bennaeth arni.

Gwasanaethodd fel aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac arweiniodd nifer o brosiectau a noddwyd gan y Coleg.