Geraint Talfan Davies

Geraint Talfan Davies

Cafodd Geraint Talfan Davies yrfa hir a disglair ym myd newyddiaduraeth a’r cyfryngau ac, yn fwy diweddar, fel cadeirydd cyrff cyhoeddus, gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Opera Cenedlaethol.

Addysgwyd Geraint yn Abertawe a Chaerdydd ac yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Bu’n gweithio fel newyddiadurwr o 1966 hyd at 1978, a oedd yn cynnwys dau gyfnod gyda’r Western Mail , lle bu’n ddirprwy olygydd o 1974 hyd at 1978. Symudodd i HTV Cymru yn 1978 ac wedi cyfnod byr yn Newcastle o 1987 hyd at 1990, dychwelodd i Gymru fel rheolwr BBC Cymru. Bu yn y swydd honno tan ei ymddeoliad yn 2000.

Bu Geraint yn ymwneud ag amrediad o gyrff ym maes addysg a’r celfyddydau dros y blynyddoedd, gan gynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Gwobr Artes Mundi, Canolfan y Mileniwm a’r Cwmni Opera Cenedlaethol. Yn 2000 bu’n aelod o’r grwp a sefydlodd Glas Cymru Cyf.

Bu cyfraniad Geraint tuag at sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn hollol allweddol. Cadeiriodd y bwrdd gweithredu a fu’n gyfrifol am wireddu gweledigaeth adroddiad Robin Williams, a gweithredodd fel un o gyfarwyddwyr cyntaf y Coleg.

Dyfernir y gymrodoriaeth hon i Geraint Talfan Davies fel arwydd o werthfawrogiad y Coleg o’r cyfraniad pwysig a wnaed ganddo at sefydlu’r Coleg. Daw hyd a lled y cyfraniad hwnnw yn gliriach pan gofnodir hanes sefydlu’r Coleg yn ffurfiol maes o law.