Gwerfyl Roberts

Gwerfyl Roberts

Brodor o Sir Drefaldwyn yw Gwerfyl Roberts ond mae wedi hen ymsefydlu bellach yn Arfon. Rhoddodd flynyddoedd o wasanaeth i ddatblygu addysgu Nyrsio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Mae hi wedi arloesi yn y maes hwn drwy gydol ei gyrfa ac wedi sicrhau bellach fod nifer sylweddol o fyfyrwyr yn graddio o Brifysgol Bangor ar y rhaglenni Nyrsio wedi astudio yn y Gymraeg, ac yn barod i arddel eu proffesiwn yn ddwyieithog.

Tan ei hymddeoliad diweddar, roedd yn Gyfarwyddwr ar Ganolfan ymchwil LLAIS sy’n gweithio ar y Gymraeg yn y gwasanaethau iechyd a gofal. Mae hi wedi bod yn aelod o nifer o weithgorau a thasgluoedd Llywodraethol gan gynnwys Grŵp Gweinidogol y Llywodraeth ar y Gymraeg yn y Gwasanaethau Iechyd a Gofal. Bu’n aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg oddi ar ei sefydlu, ac yn Gadeirydd ar Banel Iechyd y Coleg.