Heini Gruffudd

Heini Gruffudd

Magwyd Heini Gruffudd yn Abertawe, yn fab i’r diweddar Athro J. Gwyn Griffiths a Dr Kate Bosse-Griffiths. Treuliodd ran helaeth o’i yrfa fel athro Cymraeg cyn cael ei benodi’n ddarlithydd yn yr Adran Addysg Barhaus ac Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe yn 1990.

Ers ei ymddeoliad cynnar yn 2003, y mae’n parhau i weithio fel ymgynghorydd a chyfieithydd. Yr oedd yn gadeirydd y Pwyllgor Gwaith pan gynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe yn 2006, a bu am flynyddoedd yn un o brif gynheiliaid bywyd Cymraeg y ddinas.

Cyhoeddodd yn helaeth, gan gynnwys llyfrau poblogaidd ar gyfer dysgwyr, ac enillodd sawl gwobr yn 2012 am ei gyfrol Yr Erlid, sy’n adrodd hanes bywyd cynnar ei fam. Bu Heini Gruffudd yn cyfrannu at waith y Coleg Cymraeg fel ymgynghorydd ac aelod o baneli prosiect.