Rhian Huws Williams

Rhian Huws Williams

Brodor o Lannefydd yw Rhian Huws Williams. Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Glan Clwyd cyn astudio yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, rhwng 1976 a 1979. Yn dilyn hynny, astudiodd gwrs .l-radd mewn Gwaith Cymdeithasol.

Penodwyd Rhian yn brif weithredwr Cyngor Gofal Cymru yn 2001, ac ers hynny bu’n arwain y ffordd ym maes buddsoddi mewn gweithlu cynaliadwy, cymwys a diogel ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd yng Nghymru. Bu ar flaen y gad wrth ddatblygu’r gweithlu hwnnw’n un dwyieithog.

Mae gan Rhian dros 30 o flynyddoedd o brofiad o weithio mewn gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru ac fel gweithwraig gymdeithasol a hyfforddwraig aeth ati i ddatblygu polis.au a strategaethau mewn perthynas . datblygu gweithlu a rheoleiddio yng Nghymru a thu hwnt. Bu ei dylanwad ar faes Gwasanaethau Cymdeithasol a hyfforddi gweithwyr yn y maes drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn arwyddocaol a phellgyrhaeddol. Mae’r Cyngor Gofal ymysg y mwyaf blaengar wrth osod amodau cadarn mewn perthynas ag addysg ddwyieithog a Chymraeg fel rhan o’r broses cydnabod cyrsiau prifysgol.

Bu’n gweithio’n ddiwyd er mwyn sicrhau bod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn buddsoddi ei amser a’i adnoddau yn y dull mwyaf priodol ar gyfer myfyrwyr y dyfodol. Daw ei chyfnod fel prif weithredwr y Cyngor Gofal i ben eleni, a dyfernir y gymrodoriaeth hon iddi er mwyn cydnabod ei harweiniad yn y swydd honno yn ogystal â’i hymrwymiad i’r iaith Gymraeg ym myd addysg uwch ac ym maes addysg oedolion yn gyffredinol.