Yr Athro Brynley F. Roberts

Yr Athro Brynley F. Roberts

Brodor o Gwm Cynon yw’r Athro Brynley F. Roberts, a bu’n academydd amlwg ym maes y Gymraeg a hanes llenyddiaeth Cymru ers dros hanner canrif.

O 1978 hyd 1985 roedd yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru a gwasanaethodd fel Llyfrgellydd Cenedlaethol o 1985 hyd 1994. Bu hefyd yn  aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a chwaraeodd ran allweddol mewn sefydlu perthynas rhwng adrannau Cymraeg y prifysgolion a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn 2013 traddododd y gyntaf yn y gyfres o ddarlithoedd Edward Llwyd o dan nawdd y Coleg a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.