Yr Athro Elan Closs Stephens

Yr Athro Elan Closs Stephens

Brodor o Dalysarn, Dyffryn Nantlle, yw’r Athro Elan Closs Stephens. Mae’n Athro Emeritws yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Graddiodd o Goleg Somerville, Rhydychen, lle y’i hetholwyd yn llywydd cyntaf benywaidd Cymdeithas Dafydd ap Gwilym.

Cafodd yrfa ddisglair yn yr adran ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac fe’i dyrchafwyd yn Athro tuag at ddiwedd ei chyfnod yno. Trwy gydol ei gyrfa academaidd, bu’n hyrwyddo astudiaethau cyfrwng Cymraeg. Hi oedd y penodiad cyntaf cyfrwng Cymraeg yn yr adran, ac fel pennaeth, sicrhaodd benodiadau eraill i gryfhau’r ddarpariaeth. Lluniodd radd newydd mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn y ddwy iaith, a gwasanaethodd am 7 mlynedd ar Fwrdd Dysgu Cyfrwng Cymraeg Prifysgol Cymru.

Trwy gydol ei gyrfa, bu’n arloeswraig a roddodd oes o wasanaeth i’r byd cyfryngol a pholisi cyhoeddus yng Nghymru a thu hwnt. Gwasanaethodd fel cadeirydd S4C rhwng 1998 a 2006; bu’n gadeirydd ar adolygiad allweddol i ddyfodol y Celfyddydau yng Nghymru (2006); yn gwasanaethu fel aelod ac yna fel dirprwy gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, a bu hefyd yn gadeirydd Chwarae Teg ac yn llywodraethwr i’r British Film Institute.

Y mae ar hyn o bryd yn un o Ymddiriedolwyr y BBC; yn cadeirio Pwyllgor Cynulleidfa Cymru; yn aelod o Awdurdod S4C, ac yn Gyfarwyddwr ar Fwrdd Perfformiad a Strategaeth Llywodraeth Cymru.