Yr Athro Gareth Roberts

Yr Athro Gareth Roberts

Brodor o Dreffynnon, Sir y Fflint, yw Gareth Roberts. Graddiodd mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Rhydychen ac enillodd ddoethuriaeth o Brifysgol Nottingham. Treuliodd yrfa ym myd addysg gan weithio mewn sawl rhan o Gymru cyn ei benodi yn aelod o staff y Coleg Normal, Bangor. Daeth yn Brifathro’r Coleg hwnnw ac yna, yn dilyn yr uno gyda Phrifysgol Cymru, Bangor, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ac yn Athro Addysg. Ymysg ei gyfrifoldebau yn y Brifysgol yr oedd darpariaeth cyfrwng Cymraeg a chwaraeodd ran weithredol iawn yn y trafodaethau a arweiniodd at sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Wedi sefydlu’r Coleg, fe’i penodwyd yn aelod o’r Pwyllgor Penodiadau allanol, sydd yn gyfrifol am benodi aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg, gan wasanaethu ar y corff hwnnw o 2011 hyd at y llynedd.

Gydol ei yrfa, mae Gareth Roberts wedi poblogeiddio mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gyhoeddi ei gyfrol Mae Pawb yn Cyfrif yn 2012. Enillodd wobr Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2010.